Privacy Policy

Ko smo mi

MAUS MAGAZINE,
Jurija Gagarina 22I/2/10
mausmagazineofficial@gmail.com
+381 62 188 5805
obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

MAUS MAGAZINE prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa

Svrha obrade i pravni osnov

MAUS MAGAZINE koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Korisnička podrška

MAUS MAGAZINE podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku. 

Korisnici podataka

ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

MAUS MAGAZINE štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Enkriptovanje podataka

MAUS MAGAZINE čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od   2 GODINE

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

MAUS MAGAZINE ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

MAUS MAGAZINE ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

MAUS MAGAZINE ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem MAUS MAGAZINE na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon Jurija Gagarina 22I/2/10, mausmagazineofficial@gmail.com, +381 62 188 5805

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.